Giftige Planten

Giftige planten zijn berucht bij de paardenhouder. Er bestaan dan ook zeer uitgebreide lijsten waarop planten van zeer gevaarlijk tot nauwelijks gevaarlijk vermeld staan. Van sommige planten moet een paard ongeloofelijk veel opnemen om ziek te worden. Beukenootjes bv. zijn pas schadelijk wanneer een paard meer dan een kilo nootjes eet!
Natuurlijk zijn er ook een aantal planten en struiken die werkelijk schadelijk zijn. Soms zit het gif in de zaden, bij andere planten zit het in de bladeren of de bloemen. In enkele gevallen verliezen de planten na conservering (in hooi bv.) hun schadelijke werking.
De meeste giftige planten zijn niet smakelijk, de paarden zullen er zelf afblijven. Helaas zijn hier uitzonderingen op. Zorg dus dat uw paard nergens van eet op bv. een buitenrit.
De meeste voorkomende giftige planten worden hier beschreven. Een goede beschrijving van deze planten in het land en oplettendheid in parken is daarom zeker aan te bevelen. Mocht uw paard toch van giftige planten eten, bel dan de dierenarts.

Planten in het weiland

Paardestaart.

Vooral de akkerpaardestaart en de moeraspaardestaart komen regulmatig voor. Deze planten hebben op de stengels een laag kiezelalgen. Deze zijn giftig. De moeraspaardestaart bevat een dikkere laag kiezelalgen dan de akkerpaardestaart en is dus gevaarlijker. Ook de planten zelf bevatten een gifstof. Paardestaart is in hooi nog schadelijk, al is de giftigheid minder dan bij de verse plant.

Boterbloem.
Vooral de scherpe en de kruipende boterbloem veroorzaken gif. Zij bevatten de stof Anemonol. In hooi is boterbloem niet schadelijk. Het anemonol is dan omgezet in een niet giftige stof.

Planten in tuin, park en bos

Taxus of venijnboom.
Taxus wordt veel gebruikt als heg of sierheester. De struik kan, wanneer hij niet wordt gesnoeid, wel 10 meter hoog worden. De naalden van deze struik zijn zeer giftig. De scharlaken rode bessen zijn niet gevaarlijk, maar de violetkleurige zaden in de bessen zijn weer wel erg gevaarlijk. Paarden zijn erg gevoelig voor het gif in de taxus, opname van 100-200 gram naalden is al dodelijk.

Buxus.

De buxus wordt in allerlei vormen gesnoeid en gebruikt als afscheiding in tuinen en parken. De leerachtige blaadjes van de buxus bevatten 3 verschillende giftige stoffen. Opname van circa 750 gram buxusblad is dodelijk voor een paard.

Gouden regen.
De gouden regen staat vaak in tuinen en parken. De boom heeft prachtige gele trossen met bloemen. Vooral de zaden van de gouden regen zijn gevaarlijk. Paarden zijn gevoeliger voor vergiftiging door gouden regen zaden dan andere dieren.

Rhododendron.
De rhododendron is een veel in tuinen voorkomende heester. Alle soorten bevatten een gifstof in de bladeren.

Pseudo-acacia (Robunea).


De pseudo-acacia is een boom die in het voorjaar uitbundig bloeit met roze bleometjes. De boom staat vooral in parken en wordt gebruikt als straatbeplanting. De bast van de pseudo-acacia bevat een aantal gifstoffen. In de herfst is het gifgehalte in de bast het hoogst.

Tabak.
Tabaksplanten staan vaak in tuinen, het zijn vrij grote planten die paars bloeien. De bladeren bevatten 1,5-3% nicotine, een sterk gif. Paarden sterven na opname van 200-300 gram verse bladeren. door droging daalt het nicotinegehalte in het blad, maar er blijft nog altijd 0,5-1,3% aanwezig.

Bittere lupine.

Bittere lupine staat vaak in tuinen. Deze plant bevat in tegenstelling tot "zoete lupine" een aantal gifstoffen. Deze schadelijke stoffen komen voor in alle bovengrondse delen, vooral in de zaden, de zaadhulzen en de bladeren. De giftige stoffen veroorzaken een bittere smaak, vandaar de naam van de plant. Voor het vee zijn de planten pas smakelijk als ze zaden hebben gevormd. Dat is het stadium waarin opname ervan tot de dood kan leiden. Bittere lupine blijven na drogen ook giftig.

Monnikskap.
Monnikskap is een sierplant die vaak in tuinen staat. In Nederland komt de plant niet in het wild voor. de plant bevat een aantal zeer giftige stoffen die onder andere een hartverlamming kunnen veroorzaken.

Vingerhoedskruid.
Vingerhoedskruid komt in wilde en verwilderde vorm voor in bossen, bermen en tuinen. vooral de bladeren bevatten veel giftige stoffen. Paarden sterven na opname van 100-200 gram blad. Voor herkauwers is vingerhoedskruid lang niet zo giftig omdat de stoffen in de pens worden omgezet.

Doornappel.

De doornappel is een éénjarige plant met witte bloemen. De bladeren en de zaden zijn giftig. de plant komt voor op braakliggende hoekjes grond en vuilnishopen, daardoor zal het niet vaak voorkomen dat een paard ervan eet.

Overige planten.

Nachtschades.
Geen foto op dit moment De aardappel, de tomaat en de zwarte nachtschade behoren tot de familie der nachtschades. Alle nachtschades bevatten de giftige stof solanine. Bij de aardappel komt de solanine voor in het loof, de vruchtjes en de spruiten. Ook groen geworden aardappelen bevatten solanine. Van de tomaatplant is het loof giftig en bij de zwarte nachtschade de zwarte bessen. De zwarte nachtschade is een veel voorkomend onkruid in akkerbouwpercelen.

Klaproos.
Klaprozen komen veel voor in wegbermen en in bouwland. De plant is vooral giftig tijdens de bloei en het begin van de zaadvorming.

Scheerling.

De gevlekte scheerling komt voor langs wegen en op braakliggend land. De plant bevat een giftig alkaloïde. Vroeger was deze plant een geliefd zelfmoordmiddel.

De waterscheerling

Is een moerasplant die in vervuilde (dichtgeslibde) sloten voorkomt. De wortelstok bevat een zeer giftige stof maar ook de plant zelf is schadelijk.

Ten slotte

Voorkom vergiftigingen door de paarden onderweg niet te laten eten van planten, bomen en struiken. Ook een goed graslandbeheer kan helpen. Hierdoor blijft de zode gesloten en kunnen geen schadelijke planten de kop opsteken tussen de goede grassen.
Tenslotte is het zeer zinvol wanneer u de hier genoemde planten kunt herkennen in parken en in het land.

Korte omschrijving van de giftige planten

Bomen.
Beuk

Zaden (beukennootjes), een paar beukennootjes kunnen geen kwaad, maar een kilo kan problemen opleveren - heftige koliek, evenwichtsverlies, slapte in de achterhand. Eik Bladeren, groene eikels - Koliek, diarree, sterke vermagering, uitputting, stijve gang, sufheid.

Goudenregen
Bladeren, takken, peulen - bewegingsstoornissen, krampen, benauwdheid en plotselinge sterfte.

Wonderboom
De zaden zijn zeer giftig, kleine hoeveelheden kunnen dodelijk zijn - krampen, irritatie van de slijmvliezen, koliek - symptomen kunnen optreden na een paar uur, maar ook na 2 a 3 dagen na opname.

Coniferen.
Taxus

Naalden en takken - benauwdheid, hartstilstand, abortus, diarree, nierbeschadeging - kan dodelijk zijn. Thuja Naalden en takken - maag en darmbloedingen, nier en blaasaandoeningen.

Heesters.
Brem

Bladeren, takken - verlammingen, opgewondenheid.

Buxus Bladeren,

Takken - diarree, krampen, verlammingen.

Kardinaalshoed
Alle delen van de plant - diarree en koliek.

Liguster
Bladeren, takken - koliek

Peperboompje
Bladeren, takken, bessen - maag en darmontstekingen, gezwellen

Rhododendron
Bladeren, takken - prikkeling slijmvliezen en huid, hartstoornissen Robinia Bladeren, takken, schors - diarree, koliek

Vaste planten

Alle soorten kool

Zijn in grote hoeveelheden giftig - voornamelijk de stronken en bladeren - zwakheid, bloedarmoede

Kerstroos
Bladeren - koliek, verlammingen - kan dodelijk zijn

Monnikskap
Alle delen van de plant, met name de wortels; 500 gr van de wortels kan dodelijk zijn - pogingen tot braken, diarree, koliek, krampaanvallen.

Ridderspoor
Alle delen van de plant, maar met name bladeren en zaden, 0,5% van het lichaamsgewicht kan dodelijk zijn - verlammingen, ademhalingsproblemen.

Varens
Bladeren - gewichtsverlies, coördinatiestoornissen

Vingerhoedskruid
Bladeren, bloemen, stengels, wortels - hartstoornissen, hartstilstand

Wolfsmelk
Alle delen van de plant, maar met name de bessen; honderd gram bessen kan al dodelijk zijn - irritatie van de huid en de slijmhuid, maag en darmontstekingen met bloederige ontlasting.Bloembollen

Leucojum - (Soort sneeuwklokje)
de bloemetjes zijn zwaar giftig en kunnen dodelijk zijn.

Iris
bladeren, diarree

Herfststijloos
Bloemen, bessen - bloederige diarree, benauwdheid, kan dodelijk zijn.

Narcissen
Bloembollen, bladeren - koliek, benauwdheid, zweten, verlammingsverschijnselen, sufheid.Wanneer u vermoed dat uw paard van giftige planten heeft gegeten, waarschuw dan uw veearts.